Fra sejl til diesel

Forfattere: F. Holm Petersen og A. Rosendahl

med mange medarbejdere

om Dansk skibsfart, søhandel og skibsbygning.

Det berømte værk omhandler vel samtlige skibe i handelsflåden fra ca. 1850 til 1950.

Bindet bærer spor af brug, men indholdet på mere end 1600 sider

er komplet med alle plancher og indhæftede bilag.

3 bind med skindryg og hjørner 1000 kroner