Danske havforskningsskibe
gennem 250 år

Omhandler de ca. 40 fartøjer, der helt eller delvis har fungeret som havforskningsskibe for danske ekspeditioner eller undersøgelser. Skibene får hver deres kapitel i bogen. Desuden omtales udenlandske forskningsskibe med dansk deltagelse.

Der er ikke tidligere udgivet en tilsvarende bog. I 1967 udgav dr.phil. Torben Wolff bogen "Danske ekspeditioner på verdenshavene", som udelukkende omhandler de videnskabelige resultater. Sandbecks bog, der går langt videre, idet han så at sige følger skibene fra vugge til grav. Derved fremdrages en lang række spændende og i mange tilfælde hidtil ukendte historier.

Naturligvis er det videnskabelige ikke glemt. Det er beskrevet på en forståelig og belærende måde. Ud over de mange illustrationer findes der faktablokke med hvert skibs data. Hvert kapitel afsluttes med et persongalleri, hvor nøglepersonernes biografi fremgår. Bogen bliver således også et nyttigt opslagsværk.

Vi får beretningerne om alle tre Galathea-ekspeditioner, de fire Dana-skibes togter foruden Fiskeriministeriets øvrige havforskningsskibe og mange, mange andre. Vi får de mange spændende historier om brave danske mænds kamp i Grønland og polarhavene. Danmark-ekspeditionen med Mylius-Erichsen, Høeg Hagen og Brønlunds tragiske skæbne er p.t. aktuel på grund af 100-året for deres død. Men der var mange andre danske ekspeditioner til de barske nordligste farvande. Hvem har egentlig hørt om DIJMPHNA, der sad fast i isen i Karahavet nord for Rusland i over et år uden kontakt med omverdenen?

 

ISBN: 87-90374-36-3
Forfatter: Thorkild Sandbeck
Titel.: Danske Havforskningsskibe gennem 250 år
Illustreret med farvefotos + sort/hvid

280 siderIndbundet

 

Udsolgt