Bondegårde i Danmark

En kultur og livsform med rødder helt tilbage til bondestenalderen er ved at være forbi. De sidste gamle gårdejere er på vej ud af deres gårde, som fremover vil indgå i storlandbrug. Mens vi endnu kan beskrive og vise en bygningskultur, som er under hastig forandring, udgiver Skib Forlag bogen om bondegårde i nært samarbejde med Landsforeningen for Bygnings- og Landsskabskultur.

 

Med foreningens store viden om landbrugets bygninger og det held, at Fotograf Torben Lindegaard Jensen har stillet sit store - gennem mange år - samlede fotoarkiv vederlagsfrit til rådighed har det gjort det muligt at samle materiale til bogen.

 

Et afsnit er helliget bindingsværksgården - herunder bulhuset - med gennemgang af de forskellige landsdeles byggemetoder. Bindingsværkets elementer vises og forklares både i tekst og tegninger suppleret med fotos. Konstruktionen og bygningernes indretning og brug forklares ligeledes og hvordan ændringer er sket i tiden løb. Herunder omtales tækning med stråtag samt vinduer og døre.

 

Der berettes om de grundmurede bygningers udbredelse egn efter egn sideløbende med befolkningens oplysning. Nye tider med udflytning, andelsbevægelse og begreber som "statshusmand" omtales og sættes i forhold til tidernes byggeskik, og forfatteren fortæller om betydningen af gårdenes placering i landskabet og bygningernes arkitektoniske særpræg i de forskellige landsdele og på øerne.

 

Netop disse særpræg er i vore dage ved at forsvinde. Mange landbrug bliver nedlagt, og til gengæld bygges "svinefabrikker" helt blottet for arkitektoniske kvaliteter. Den ene stråtækte gård efter den anden forsvinder, de smukke gamle stuehuse bliver borte i et virvar af siloer og tilbygninger eller efterhånden, som jorden bliver købt eller forpagtet af nobogårde, forfalder bygningerne for derefter helt at forsvinde.


ISBN: 87-90374-20-7
Fotograf: Torben Lindegaard Jensen
Titel.: Bondegårde i Danmark
Illustreret med farvefotos

160 sider Indbundet

Bogen er helt udsolgt

bliver ikke genoptrykt