Stormfloden

Den 13. november 1872

Danmarks største strandingskatastrofe

 

Bogen handler om skibene, strandingerne og følgerne af Danmarks største strandingskatastrofe. En voldsom stormperiode hærgede Nordeuropa i begyndelsen af november 1872, og især gik det ud over Danmark, Skåne og de tyske Østersøområder.

 

Stormen over Danmark kulminerede den 13. november i en orkan, og i kølvandet efterlod den tragedier og ødelæggelser i en hidtil uset skala. Talrige kyststrækninger i Danmark blev oversvømmede. De materielle tab var særdeles betydelige. Mange mistede deres hjem, afgrøder, husdyr og erhvervsmuligheder.

Værst var det gået på Lolland og Falster, hvor digerne blev gennembrudt, med det fatale resultat, at næsten hundrede mennesker druknede. Stormfloden blev på én dag til en national ulykke. Til vands blev 260 små og store skibe drevet ind på kysten eller forliste på søen med tab af mange menneskeliv.

ISBN: 87-90374-25-8
Forfatter: Kjeld Ejdorf
Titel.: Stormfloden den 13. november 1872 Danmarks største strandingskatastrofe

Andet oplag

Illustreret med fotos og kort 

Bogen er helt udsolgt og bliver ikke genoptrykt.