Vindmøller og vandmøller i Danmark

Bind 4 

Dette fjerde bind har en grundig beskrivelse af 34 møller samt omtale af mange flere møller, som fx i kapitlet om den store Hopballe Mølle, der videreføres af sjette generation, og som også fortæller om de store klædefabrikker og elproducerende møller ved Vejle Å.

 

Mærkeligt, at Bælum Mølle blev bygget på grund af et jordskælv så langt borte som i Portugal, ligesom man kan undre sig over, at der i år 1800 var omkring 60 stubmøller på Læsø.

 

Læs mere 

Se rabattilbud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vindmøller og vandmøller i Danmark

Bind 1

Vindmøller og vandmøller, som for 100 år siden fandtes i tusindvis spredt over hele Danmark, er nu næsten forsvundet fra landkortet.

 

Læs mere

Pris: 298,-

Vindmøller og vandmøller i Danmark

Bind 2

Vindmøller og vandmøller, som for 100 år siden fandtes i tusindvis spredt over hele Danmark, er nu næsten forsvundet fra landkortet.

 

Læs mere

Pris: 298,-

     

Vindmøller og vandmøller i Danmark

Bind 3

Vindmøller og vandmøller, som for 100 år siden fandtes i tusindvis spredt over hele Danmark, er nu næsten forsvundet fra landkortet.

 

Læs mere

Pris: 298,-

Danske havforskningsskibe gennem 250 år

Omhandler de ca. 40 fartøjer, der helt eller delvis har fungeret som havforskningsskibe for danske ekspeditioner eller undersøgelser. Skibene får hver deres kapitel i bogen.

 

Læs mere

Pris: 398,-